Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid.

CRISISBEHEERSING en OTO

OTO staat voor Opleiden, Trainen en Oefenen. Het OTO-programma bereidt functionarissen in zorginstellingen met een rol tijdens een ramp of crisis voor op het leveren van zorg in opgeschaalde situaties. Dat doen we door:

  • Het ondersteunen van alle ketenpartners in de regio Midden-Nederland bij de voorbereidingen
  • Het verdelen van financiële middelen voor de voorbereidingen
  • Het initiëren en stimuleren van kennisdeling
  • Het delen van landelijke trends en ontwikkelingen

OTO Regionaal

Het beleidsplan 'Een sterke crisisorganisatie, een sterke keten' voor onze regio loopt nog tot eind 2020. De focus ligt op vier thema's:

  • een sterkere keten;
  • een effectief communicerende keten;
  • meer aandacht voor Publieke Gezondheidszorg;
  • de keten is integraal voorbereid.

Alle ketenpartners leveren elk jaar een jaarplan aan. Hierin staan de activiteiten die zij dat jaar gaan uitvoeren.

Ook zijn er jaarlijks een aantal centraal georganiseerde regionale activiteiten.

OTO Landelijk

Het regionale OTO-project is een onderdeel van het landelijke OTO-programma. Een landelijke stuurgroep stuurt het project aan. in deze stuurgroep zitten vertegenwoordigers van alle koepels en ketenpartners.         

Regelmatig komen de projectleiders uit alle regio's bijeen op het landelijk platform OTO. Zij spreken met elkaar over best practices en beleidsaspecten. Ook maken zij afspraken over de manier waarop de regio’s verantwoording afleggen aan het ministerie van VWS en de OTO-stuurgroep. 

Naar boven